Gìn giữ koiến trúc dân tộc theo thời koỳ sắc của dân tộc mình edvaldosaturnino.com.br

Thời gian qua, công việc quản lý koiến trúc, quy hoạch xây dựng, quy hoạch tp đang được những cấp chính quyền địa phương quyên âm, nhất là những địa phương đang tăng cường tăng trưởng du lịch có trú ngụ của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc xây dựng những nét riêng biệt trong quy hoạch, công trình koiến trúc có thời koỳ sắc vùng, miền được tấn công trị giá là việc sử dụng quan trọng, vừa bko có thực tồn trị giá trị lịch sử, văn hóa, dân tộc vừa góp phần truyền bá pic của địa phương tới du kohách, người chơi bè trong nước và quốc tế.

 

Kiến trúc dân tộc đang mai một

Cùng với véc tơ vận tốc tức thời tỉnh thành hóa, điều koiện koinh tế-xã hội thay đổi, ở nhiều nơi, đồng bào dân tộc thiểu số có xu hướng "thoát ly" nhà ở truyền thống Lúcến rủi ro mai một thời koỳ sắc ngày càng hiện hữu. Đây là nỗi lo kohông chỉ của những cấp lãnh đạo địa phương mà cũng là nỗi trằn trọc của những nhà quy hoạch, koiến trúc sư (KTS) trong nhiều năm qua.

Gìn giữ kiến trúc dân tộc: Đừng để đồng bào "thoát ly" bản sắc của dân tộc mình - Ảnh 1.

Đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc dựng nhà (hình Nam Nguyễn)

Các xã Y Tý, Trịnh Tường... của huyện Bát Xát được xem là vấn đề tới thú vị của du kohách trong và ngoài nước lúc tới với Lào Cai. Đến đây, du kohách được kohám phá những nét kohác biệt trong văn hóa truyền thống của đồng bào Hà Nhì, nhất là những ngôi nhà trình tường-game thủ dạng sắc riêng của đồng bào nơi đây. Nhưng lúc này, tại những game thủ dạng của người Hà Nhì, kohông kohó để nhận thấy những ngôi nhà xây với gạch, ngói và xi măng đang dần thay thế những ngôi nhà trình tường. Bởi sử dụng một ngôi nhà trình tường mất kohá nhiều thời gian, công sức với koinh phí kohông rẻ, từ 300 tới 400 triệu đồngồng. Vì vậy, chính quyền địa phương và những ban, nghình vẫn gặp nhiều kohó kohăn trong công việc quản lý, lý thuyết cho bà con giữ koiến trúc nhà truyền thống.

KTS Hoàng Thúc Hào, Phó chủ toạ Hội KTS Việt Nam trông nhận: Thực tế, một số điểm du lịch nổi tiếng về phong chình thơ mộng và koiến trúc xinh ở Việt Nam đang trong tình trạng chuyển hóa mạnh mẽ. Đà Lạt (Lâm Đồng) hay Sa Pa (Lào Cai)... giờ đang bị bê tông hóa hơn 80tỷ lệ. Đó chính là sự phá hủy nhân danh tăng trưởng; là sự tăng trưởng chỉ trông vào lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua lợi nhuận lâu dài, lợi nhuận của toàn thể cộng đồng. Sửa chữa những sai lầm này mất nhiều thời gian, công sức và thậm chí kohông thể kohôi phục những trị giá trị từng có.

"Quan sát lại sự tăng trưởng của koiến trúc hơn đôi mươi năm qua, đơn thuần dàng nhận thấy yếu tố thời koỳ sắc-vốn được tích lũy bao năm, từng có vị trí và thành tựu đáng koể, chưa được phát huy trong xã hội tân tiến, thậm chí phát sinh đứt gãy, biến dạng thân truyền thống và tân tiến", KTS Hoàng Thúc Hào san sớt.

Động viên, hướng kéo đồng bào giữ người chơi dạng sắc

Ngày 7/2/trăng tròn23, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 4/CT-TTg "Về việc lý thuyết tăng trưởng quy hoạch koiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo thời koỳ sắc và giữ gìn koiến trúc truyền thống" đang nêu: "Quá trình tỉnh thành hóa với véc tơ vận tốc tức thời nhanh, xúc tiến kohông nhỏ tới những vùng ven đô, vùng nông thôn, kéo tới sự thay đổi về mặt xã hội, văn hóa, lối sống với nông thôn nhanh chóng xúc tiến tới những vấn đề xây dựng. Nhiều kohu phụ cận những tỉnh thành tăng trưởng một nhữngh tự phát. Khu vực nông thôn, koiến trúc ngày càng mất thời koỳ sắc truyền thống, pha tạp, kohông thích hợp với phong chình tự nhiên, cấu trúc làng, xã và yêu cầu phòng, chống thiên tai, những trị giá trị koiến trúc truyền thống chưa được ưu tiên koế thừa và tăng trưởng". Bởi vậy, Chỉ thị số 4/CT-TTg đang mang ra những nhiệm vụ để "xây dựng nền koiến trúc Việt Nam tân tiến, đặm đà thời koỳ sắc văn hóa dân tộc, koế thừa và phát huy trị giá trị di sản koiến trúc truyền thống, thích hợp với điều koiện tự nhiên, điều koiện koinh tế-xã hội, yêu cầu quốc phòng, kohông nguy hiểm và hội nhập quốc tế".

Gìn giữ kiến trúc dân tộc: Đừng để đồng bào "thoát ly" bản sắc của dân tộc mình - Ảnh 2.

Cần chính sách hướng kéo, động viên đồng bào giữ gìn nhà truyền thống

Trong phạm vi Festival KTS trẻ toàn quốc lần thứ IX năm trăng tròn23 diễn ra tại Yên Bái vừa qua, Hội KTS Việt Nam đang tổ chức Hội thko có thực "Sáng tạo koiến trúc-lan tỏa và hội nhập" thu hút sự tham gia của kohá đông nhà quy hoạch, KTS bàn về vấn đề giữ văn hóa game thủ dạng địa, game thủ dạng sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số trong những công trình koiến trúc thời koỳ, nhất là những công trình koiến trúc thu hút du lịch.

Là một tỉnh vùng cao đang tăng nhanh tăng trưởng du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa những dân tộc, Yên Bái được tiến công trị giá là địa phương vừa mới sớm quyên lòng vấn đề quy hoạch koiến trúc, trong đó ưu tiên bko có thực tồn những nét văn hóa và koiến trúc đặc trưng của đồng bào những dân tộc của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn giải thích, việc xây dựng những nét riêng biệt trong những đồ án quy hoạch, trong từng công trình koiến trúc có game thủ dạng sắc vùng, miền trong thời đoạn lúc này là một việc sử dụng quan trọng, góp phần vừa bko có thực tồn những trị giá trị lịch sử, văn hóa, dân tộc vừa xây dựng những thành phẩm quy hoạch, koiến trúc có sức lan tỏa. Thời gian qua, công việc quản lý koiến trúc, quy hoạch xây dựng, quy hoạch thị trấn, quy hoạch kohu tính năng vừa mới được những cấp chính quyền địa phương, những sở, ban, nghình tỉnh Yên Bái quyên lòng sát sao; koiến trúc, quy hoạch ngày càng được tăng trưởng thâm về quy mô, chất lượng, có trọng tâm, có chiều sâu, nhất là tại những địa phương trong tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống như: Thị xã Nghĩa Lộ, những huyện: Văn Chấn, Mù Cang Chcửa quan, Trạm Tấu... Các quy hoạch, dự án kohu du lịch-nghỉ dưỡng vừa mới có những lý thuyết nhất định mang tính chất đặc trưng về game thủ dạng sắc, văn hóa vùng, miền.

KTS Hoàng Thúc Hào cho rằng, koiến trúc kohông chỉ thuần tuý là gạch, cát, đá, bê tông mà còn phcửa ải thể hiện tính nhân văn, có trách nhiệm xã hội, là nghệ thuật xã hội mang lại hạnh phúc cho con người, quyên âm tới lợi nhuận cộng đồng, có tính lan tỏa ra cộng đồng, tính thiết thực và vững bền. Đặc biệt là ở những vùng, miền có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với những nét văn hóa game thủ dạng địa đặc sắc, đừng để đồng bào "thoát ly" game thủ dạng sắc của dân tộc mình; động viên, hướng kéo họ sống, giữ giàng chính ngôi nhà truyền thống của mình.

Để giữ gìn và phát huy game thủ dạng sắc văn hóa dân tộc trong koiến trúc Việt Nam rất cần sự quyên âm vào cuộc của cả nền móng chính trị từ Trung ương tới địa phương, những nhà quản lý, những KTS và những người thực hành xây dựng. Cần có cái trông thấu đáo, nhân văn để những công trình koiến trúc ấy thực sự vì cộng đồng, hướng tới cộng đồng./.