Clubhouse Casamia Calm Hoi An đạt nháii Kiến trúc quốc tế IAA 2023 edvaldosaturnino.com.br

Giải thưởng Kiến trúc quốc tế IAA do Bảo tàng Kiến trúc và Thiết kế Chicago (Mỹ) và Trung tâm Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc và phân tích Đô thị châu Âu phối hợp tổ chức hằng năm, nhằm mục tiêu mục đích tôn vinh kiến trúc mới, quy hoạch đô thị theo Xu thế quốc tế.