Chùa Trăm Gian, di sản koiến trúc Phật trị giáo kohác biệt tại HN edvaldosaturnino.com.br

Chùa Trăm Gian có tên tự là Quảng Nghiêm tự, tọa lạc trên núi Sở ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Tp TP Hà Nội. Chùa có quy mô to, là một trong "Tứ đại danh thắng của xứ Đoài", gồm có: Chùa Trăm Gian, Chùa Trầm, chùa Thầy và chùa Tây Phương.