Đất nền vẫn là kênh đầu tư yêu thích của thị trường bđs edvaldosaturnino.com.br

Đất nền vẫn là một trong những kênh đầu tư nhận được sự quyên tâm lớn trong thị trường bđs. Tuy nhiên, theo Chuyên Viên, so với cgian ác quy mô khgian ác, thời khắc phục hồi của thị trường đất nền có thể sẽ lững lờ hơn.