Tổng rà soát dự án bất động sản ở thành phố thành phố Hồ Chí Minh edvaldosaturnino.com.br

UBND TPHCM giao UBND những quận, huyện TP. Thủ Đức thống kê, phân loại toàn bộ những khu nhà ở, những dự án đầu tư tiến lên nhà ở trên địa bàn qua những thời kỳ từ trước tới nay. Từ đó, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và lời khuyên những giải pháp nhằm mục đích tăng cường công tác vận hành nhà nước.

 
 

UBND TPHCM vừa yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND những quận, huyện, TP.Thủ Đức rà soát tổng thể những dự án nhà ở trên địa bàn.

Theo đó, việc rà soát này nhằm mục đích tăng cường công tác quản trị và vận hành nhà nước nếu với những dự án tiến lên nhà ở thương mại và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất (giấy chứng nhận) tại những dự án tiến lên nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM.

Báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM cho thấy, năm 2022, Sở đã tổ chức kiểm tra thực địa nếu như với những dự án trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020. Kết quả có một80 dự án đã thực một cách thực tiễn thi xây dựng với cùng 117.823 căn hộ và 7.849 nhà ở riêng lẻ; có 57 dự án đang thực thi xây dựng với 50.976 căn hộ chung cư và 4.777 nhà ở riêng lẻ (số lượng căn hộ, nhà ở được xác định theo số lượng ghi trong văn bản chấp thuận đầu tư dự án).

Tuy nhiên, Sở Xây dựng nhận thấy, việc xác định điều kiện khởi công gặp khó khăn do việc đầu tư xây dựng trải qua nhiều tuổi thọ, thời kỳ xây dựng (từ một989 đến nay) chịu sự điều chỉnh của thay đổi pháp luật xây dựng có liên quan hoặc chủ đầu tư dự án đã chuyển nhượng, quan hệ dân sự khác cho những cá thể, tổ chức dẫn đến rất khó khăn trong công việc vận hành nhà nước về xây dựng tại địa bàn.

Một dự án ở huyện Nhà Bè, TPHCM đang được xây dựng.

Mặt khác, việc quản trị và vận hành những dự án này cũng trải qua nhiều giai đoạn liên quan đến trách rưới nhiệm quản trị và vận hành nên việc tích lũy hồ sơ pháp lý , phối hợp kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Các dự án này phần nhiều và được phê duyệt quy hoạch tổng thể 1/500 nhưng do một vài nguyên nhân, như chưa thao tác công tác bồi thường, tranh chấp, chưa được kết nối hạ tầng, chưa xuất hiện quyết định giao đất, dự án bị thu hồi, dự án chưa được chấp thuận đầu tư, chưa được cấp giấy phép xây dựng theo quy định, chưa xuất hiện thiết kế nền móng được thẩm định…

Một số dự án giao đất để đầu tư hạ tầng dù chưa được cơ quan nhà nước giao đất nhưng những chủ đầu tư đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với những quý khách.

Đến nay, do gần rất đầy đủ pháp lý nên người dân không được xây dựng nhà dẫn đến khiếu nại, phản ánh kiến nghị, có trường hợp người dân cố tình xây dựng dẫn đến nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm, ngăn chặn, cưỡng chế phá dỡ công trình. Để thống nhất về công tác quản trị và vận hành những khu nhà ở, những dự án nhà ở cần phải có sự thống nhất về việc tiến hành những quy định pháp luật qua từng thời kỳ.

Do đó, UBND TPHCM giao UBND những quận, huyện TP.Thủ Đức triệu tập rà soát, thống kê, phân loại toàn bộ những khu nhà ở, những dự án đầu tư tiến lên nhà ở trên địa bàn qua những thời kỳ từ trước tới nay.

Trong số đó, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đồng thời khuyến cáo những giải pháp nhằm mục tiêu tăng cường công tác vận hành nhà nước tại địa phương nếu với việc vận hành những khu nhà ở, những dự án nhà ở trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM được giao rà soát, hỗ trợ số liệu, danh sách những khu nhà ở , những dự án đầu tư tiến lên nhà ở đã và đang tiến hành triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận trên địa bàn.