Quy định mới về tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô edvaldosaturnino.com.br

 

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô.

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, gồm: Xe ô tô phục vụ công tác những chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên sử dụng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ có tiêu chuẩn chỉnh sử dụng xe ô tô thì được tiến hành tiêu chuẩn chỉnh to nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ cơ chế, chuyển công tác hoặc vì lý do khác mà không hề hề hề giữ chức vụ đó nữa nhưng xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế, thanh khô lý theo quy định thì người tiếp theo sau tiếp tục công việc công việc sử dụng, không trang bị mới, trừ trường hợp xe ô tô được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về vận hành, sử dụng tài sản công.  

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô. Ảnh: TTXVN

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá gồm: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời hạn tồn tại công tác, không quy định mức giá:

Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh đưọc sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong tuổi thọ công tác, có quy định mức giá:

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong tuổi thọ công tác với giá mua tối đa 1.600 triệu VNDồng/xe, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Thường vụ Quốc hội).

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong tuổi thọ công tác với giá mua tối đa 1.550 triệu VNDồng/xe, gồm: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội trung ương được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thao tác; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy thành phố TP. hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành phố TP. hà Nội, Thành phố thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời hạn tồn tại công tác với giá mua tối đa 1.500 triệu VNDồng/xe, gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại và đi công tác, có quy định mức giá

Nghị định cũng quy định chức danh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại và đi công tác, có quy định mức giá (*).

Cụ thể, chức danh được sử dụng xe ô tô với giá mua tối đa 1.400 triệu VNDồng/xe, gồm:

Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm những Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Phó trưởng những tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thao tác; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Tkhô hanh niên Cộng sản thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành uỷ, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố thủ đô thủ đô và Thành phố thành phố thành phố Hồ Chí Minh); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị vương quốc Sự thật; Chủ tịch những hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (nếu như với những tổ chức hội có đảng đoàn); Trợ lý những lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố thủ đô, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chức danh được sử dụng xe ô tô với giá mua tối đa 1.250 triệu VNDồng/xe, gồm:

Tổng Cục trưởng, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Tkhô cứng niên Cộng sản thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Thường trực những Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Thành, Thành ủy Thành phố thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách rưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc những tập đoàn, tổng tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định xây dựng (sau này gọi là tập đoàn tài chính).

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thủ đô TP Hà Nội, Thành phố thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Trưởng Ban chuyên trách rưới hoặc Ủy viên chuyên trách rưới những ban chỉ huy ở Trung ương; Phó Trưởng ban chuyên trách rưới hoặc Ủy viên chuyên trách rưới những ban chỉ huy do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ huy; Trợ lý những đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng Biên tập Báo tích điện điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin tích điện điện tử Chính phủ; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố thủ đô, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố thành phố thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; Phó Bí thư chuyên trách rưới công tác đảng ở những Đảng ủy: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị vương quốc thành phố thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp những chức danh quy định tại (*) nêu trên tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tập đoàn tài chính căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn tài chính, phương án nhận khoán và số lượng chức danh nhận khoán kinh phí để xem xét, quyết định việc khoán kinh phí và số lượng xe ô tô trang bị, đảm bảo tiết kiệm, thành phầm giữa việc sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác với việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô triển khai theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

Trường hợp toàn bộ những chức danh quy định tại (*) nêu trên của từng bộ, cơ quan trung ương, tổng cục, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn kinh tế tài chính tiến hành triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho toàn bộ quy trình thì không trang bị xe ô tô phục vụ chức danh.

Xem thêm các bài viết: