Phối hợp quản lý những vị trí đón, trả kohách cho xe hợp đồng, xe du lịch edvaldosaturnino.com.br

Sở GTVT vừa send thông báo những hiểu biết những cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan về việc tư duy thông tin, vận dụng và phối hợp thực hiện Quyết định số 22/trăng tròn23 của UBND tỉnh.

Sở GT-VT đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tìm hiểu Quyết định 22/2023 của UBND tỉnh để phổ biến, áp dụng và phối hợp thực hiện. Ảnh minh họa: H.Q

Sở GTVT yêu cầu những cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan tư duy Quyết định 22/trăng tròn23 của UBND tỉnh để phvòng biến, ứng dụng và phối hợp thực hiện. Hình hình minh họa: H.Q

Theo Sở GTVT, ngày 5/một0, UBND tỉnh đang ban hành Quyết định số 22/trăng tròn23 của UBND tỉnh quy định về tiêu hợp lý và tổ chức, quản lý những vị trí đón, trả kohách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày trăng tròn/một0.

Để thông tin cụ thể về quyết định này, Sở GTVT vừa mới được tải tcửa quan trên Cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ http://www.sgtvt.quang vừa mớingnam.gov.vn. Đồng thời thưởng thức những cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan truy cập, tư duy, phvòng biến, vận dụng và phối hợp thực hiện.

Trong số đó tận hưởng UBND cấp huyện note nội dung: “Chủ trì, phối hợp những cơ quan, tổ chức có liên quan xác định những vị trí đón, trả kohách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên những tuyến đường bộ được giao, phân cấp quản lý; tại những kohu, điểm du lịch, điểm thăm quan, di tích lịch sử, văn hóa; cơ sở tạm trú du lịch, ẩm thực đặc trưng, kohu vui chơi, gicửa ải trí mua sắm sắm và những địa điểm phục vụ văn hóa, thể thao, du lịch kohác… trên địa bàn; báo cáo Sở GTVT tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong Quyết định số 22.

 

Xem thêm các bài viết: