Macau thay đổi phượt, khôi phục thủ phủ casino sau đại dịch edvaldosaturnino.com.br

Được xem như là “Las Vegas châu Á”, Macau (Trung Quốc) tập trung khôi phục lại thị trường casino kể từ đó mang tới tác động tích cực cho nền du ngoạn sau đại dịch.