Chủ casino tại Quảng Ninh báo lỗ quý thứ một6 liên tiếp edvaldosaturnino.com.br

Mức lỗ trong quý III đã nâng số lỗ lũy kế của Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 30/9 lên trên 529 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) cho thấy lệch giá thuần của đơn vị đạt 3một tỷ đồng, giảm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn lúcến lợi nhuận gộp âm 3,6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 9 tỷ. 

Trừ các chi phí, đơn vị lỗ sau thuế một8,4 tỷ đồng quý III, đánh dấu quý thứ một6 quý liên tiếp thua lỗ. Lũy kế 9 tháng, lệch giá thuần của Quốc tế Hoàng Gia hơn 86 tỷ đồng, giảm mộtmột%. Mức lỗ 9 tháng hơn 54 tỷ đồng đã nâng mức lỗ lũy kế của đơn vị tính đến hết quý III trên 529 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2023, đơn vị kỳ vọng có lãi một,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình, tình hình kinh tế năm 2023 nói chung và thị trường du lịch nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, người dân trong nước hạn chế đi du lịch. Trong lúc đó, khách quốc tế chủ yếu đến từ Trung Quốc, nhưng đất nước này đang áp dụng chính sách hạn chế người dân đi du lịch nước ngoài.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, doanh nghiệp đang vận hành Cung hội nghị quốc tế Hoàng Gia từ thời điểm tháng 7/2022 và kỳ vọng tạo ra nguồn thu new. Tuy nhiên ban lãnh đạo cho biết đã tìm mọi giải pháp ổn định nguồn quan người tiêu dùng với sẵn, knhì thác nguồn quan khách new nhưng vẫn chưa bù đắp tiêu tiêu thụ. 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Tại cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Quốc tế Hoàng Gia là 923 tỷ, ko tthường xuyên đổi nhiều so với đầu năm, tập trung nhiều vào tài sản cố định.

Lượng tiền mặt, tiền nhờ đậy hộ ngân hàng hơn 27 tỷ đồng tại ngày 30/9, trong những khi dư nợ tài chính trên một80 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nợ phải trả. Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 6một0 tỷ đồng.